Driftstilskudd 
Parat har en ordning hvor deler av kontingenten etter søknad tilbakeføres til underorganisasjoner eller medlemsgrupper med minimum 5 fullt betalende heltids/deltidsansatte medlemmer. Midlene skal brukes til lokal aktivitet blant medlemmene. Det er gruppens øverste ledd som kan søke og som mottar støtten.

Ekstra midler
Dersom det er behov for å søke om ekstra midler utover driftstilskuddet må dette gjøres i egen søknad om ekstra midler. Det er gruppens øverste ledd som kan søke som mottar støtten.

Søknadsskjemaene finner du ved å logge inn på “Min side”. 

Søknadsfristen er 1. mars.

Les mer: