Onsdag 20. april startet lønnsoppgjøret i Oslo kommune. I hovedoppgjøret skal det forhandles om lønn og flere andre bestemmelser.
– Prisveksten spiste opp lønnsveksten for kommunalt ansatte i 2021. I tillegg tapte vi mot ansatte i privat sektor som endte opp med en høyere lønnsvekst enn offentlig sektor. Noe av dette må vi få igjen i år. I år er det våre medlemmer, hverdagsheltenes tur, sa forhandlingsleder for YS kommune Oslo, Mona Bjørnstad, da lønnsoppgjøret i Oslo startet. onsdag 20. april

– Nå er det viktig at våre medlemmer får betalt for innsatsen de legger ned hver eneste dag. Medlemmene våre må få økt kjøpekraft. De skal ha mer igjen når de viktigste utgiftene er betalt, sier Bjørnstad.

Ut over hovedkravet om økt kjøpekraft krever YS i Oslo Kommune:
•            Økte ubekvemstillegg
•            Styrket rett til heltidsstilling
•            Rett kompetanse på rett sted og reelle muligheter for kompetanseutvikling

Fristen for å bli enige i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune er 30. april klokka 24.00. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

I tillegg til Parat består  YS Kommune Oslo av Delta og Skolelederforbundet.