Den nasjonale veilederen "Smittvernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)" inneholder generelle bestemmelser for mange yrkesgrupper.        

Veilederen gjelder også for tannhelsepersonell, men for tannhelsetjenesten er det i tillegg utarbeidet egne anbefalinger.

Det er å merke at det er fremdeles svært strenge tiltak som må gjennomføres i tannhelsetjenesten når man skal ta i mot flere pasienter. Og som tannhelsesekretær eller assistent på klinikken har du en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av nye rutiner. Vårt fokus må i disse dager være å gjøre alt vi kan for å ikke bli smittet selv og ikke mist ikke smitte andre.

Det skal være trygt å gå til tannlegen og og det vil det være om veilederen og anbefalingene blir fulgt.

Veilederen finner du her: Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (ciovid-19)

Anbefalingene for tannhelsetjenesten finner du her: Kapittel 5.5, Tannhelsetjenesten