Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juni ut invitasjoner til å foreslå medlemmer til utvalget, der hverken Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Parat eller YS stod formelt på invitasjonslisten. Dette vakte reaksjoner, og YS og Parat sendte deretter inn Årmo som foreslått kandidat. I tillegg støttet Tannlegeforeningen kandidatforslaget.

Tross hard jobbing for synlighet ble forslagene oversett, og ThsF er ikke representert i utvalget.
– Jeg er skuffet og sint. Selvfølgelig burde vi blitt representert her, men regjeringen har tydeligvis ikke ønsket det. Vi organiserer majoriteten av tannhelsesekretærer, og ville vært en svært naturlig del av et slikt utvalg. Likevel ble forslagene oversett, samtidig som det ble tatt inn en representant for Fagforbundet. Dette er nok et tydelig uttrykk for Arbeiderpartiets nære bånd til LO, sier Årmo.

YS-leder Erik Kollerud skriver i et brev til departementet at organisasjonen finner det forunderlig at ThsF er utelatt, da de representerer en stor gruppe innen sektoren.
– På generelt grunnlag er det uheldig at en organisasjon som representerer en så stor og viktig fag- og ansattgruppe ikke er tiltenkt en plass i utvalget. Dette er etter YS sin oppfatning viktig for demokratiet i arbeidslivet, partssamarbeidet og ikke minst balansen i utvalget, skriver han.