Presentasjon av innholdet i kurset:
 

Det er ulike årsaker til at pasienter utvikler tannbehandlingsangst. Mange har vonde opplevelser fra tannbehandling i barndommen. Andre har opplevd seksuelle overgrep eller vold. Felles for de redde pasientene er at de unnviker tannbehandling. De har derfor ofte lite erfaring med ordinær tannbehandling og kjenner ikke til hvilke tilrettelegginger tannlegen kan tilby.

I denne presentasjonen vil tannhelsesekretærene Siri Uthus og Brit Rye Heggem fra Kompetansesenteret Tannhelse Midt, presentere erfaringer og forskning fra sitt arbeid med engstelige pasienter i TOO (tilrettelagt behandling for mennesker utsatt for tortur, overgrep og/eller har odontofobi).

Presentasjonen vil gi deg kunnskap om odontofobi (tannlegeskrekk), innføring i aktuelle tilrettelegginger som fungerer for redde pasienter samt forklare hvorfor tannhelsesekretæren er viktig for at pasienten skal mestre tannbehandling. Presentasjonen inneholder flere nyttige filmer, metoder og verktøy du kan bruke i din arbeidshverdag med redde pasienter. 

 

Kurset er en videreføring av temaene på ThsF-kongressen i juni, men passer også godt for deg som ikke var med på kongressen.  

Kurset passer for alle som arbeider i en tannhelsesekretærstilling, uansett om du er utdannet eller ikke.