Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

For tilbudene under er opptakskravet tannhelsesekretær.

Fagskolen i Rogaland tilbyr:
Sterilforsyningsteknikk og smittevern
Klinisk virksomhet og samhandling i tannhelsetjenesten

Fagskolen Viken tilbyr:
Helseadministrasjon og pasientrettede IKT systemer

Fagskolene på Østlandet tilbyr:
Sterilforsyning i helsetjenesten
Helseadministrasjon
Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

De fleste studiene er deltidstudie som går over 2 år.