Studiet går på administrative oppgaver og utvidet bruk av IKT. Studiet legger vekt på at du skal øke dine kunnskaper og ferdigheter innen generell kommunikasjon og kommunikasjon med pasienter og pårørende, konflikthåndtering, lov og avtaleverk i helsesektoren, samt kvalitetssikring, personaladministrasjon og økonomistyring.

Les mer