Som helsepersonell er det ifølge helsepersonellovens § 4 Faglig forsvarlighet en plikt å holde seg faglig oppdatert.

I kommentarene til § 4 står det at " En rekke momenter kan trekkes inn i den konkrete vurdering av hva som kan ansees å være faglig forsvarlig opptreden, bl.a. om vedkommende har holdt seg tilstrekkelig oppdatert på fagfeltet."

Her vil du finne linker til offentlige tilbydere av kurs. Hos disse tilbyderne kan du finne spesifikke kurs for tannhelsepersonell, eller mer generelle kurs for helsepersonell som kan være nyttige og interessante for deg som arbeider i tannhelsetjenesten.

Tannlegeforeningen arrangerer kurs for tannhelsesekretærer og assistenter i forbindelse med NTFs Landsmøte, Vestlandsmøte, Midt Norge møtet og Midnattsolsymposiet, men også på andre arrangementer. Følg med på NTFs kurskalender.

Nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering

Smittevernforum.no

På tannhelsetjenestens kompetansesentre TKS har de ulike tilbud av e-læringskurs, kurs og seminarer. Ved å klikke deg inn på hjemmesidene finner du tilbudet på de ulike kompetansesentrene. Hjemmesidene inneholder også nyttig informasjon.

T
annhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge, TkNN
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge. TkMN
Tannhelsetjenesten kompetansesenter Vestland. TkVestland
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland. TkRog
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. TkØ