Program og mer informasjon: Last ned brosjyren ThsF-kongressen 2021

Denne kongressen blir som det meste annet i våre dager, heldigital. Vi hadde lenge ett håp om at innen juni 2021, så kunne vi arrangere en kongress hvor vi kunne møtes fysisk. Men i den situasjonen som ennå er og at vaksinasjonen ikke har kommet så langt som ønsket, er digitale løsninger eneste mulighet for ThsF til å gi dere faglig påfyll.

Gjennom et drøyt år med pandemi, som har gitt dere og tannhelsetjenesten store utfordringer, ønsker vi at årets kongress kan gi dere en dag med avbrekk fra utfordrende og slitsomme dager. Inspirasjon til å gi pasientene den beste behandlingen og faglig trygghet i arbeidshverdagen er tanken bak årets temaer.

Kongressen blir digitalt på Zoom

Opptak av kongressen vil ligge åpen for deltagerne til og med 30. juni.

Vi gleder oss til å se dere og jeg ønsker dere alle velkommen til ThsF-kongressen 2021.


Påmeldings- og betalingsfrist 7. juni.

Praktisk informasjon.
Deltakeravgift ThsF medlemmer 200,- kroner.
Deltakeravgift ikke-medlemmer 1000,- kroner.
Elevmedlemmer i ThsF gratis.

Påmelding
Medlemmer:
Meld deg på elektronisk her:

Ikke-medlemmer:
MÅ melde seg på ved å sende en e-post til thsf@parat.com.  Oppgi navn og e-postadresse. Skriv i emnefeltet: Påmelding ThsF-kongressen 2021.

Det er IKKE mulig å få tilsendt faktura.

Påmelding er ikke fullstendig før ThsF har registrert at deltageravgiften er betalt.

Alle som har innbetalt deltakeravgift innen fristen 7. juni, vil i løpet av 14. juni få tilsendt lenke for pålogging til kongressen.

Innbetaling skjer til ThsF, kontonr 1644.28.49270.

Merk innbetalingen med ThsF-kongressen 2021 og ditt navn. Kun en deltager pr innbetaling.

Har du spørsmål vedr påmeldingen kan du ringe 913 34 230.

Meld deg inn i dag og få kongressen til medlemspris.