På landsmøte i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), 5. november ble Gerd Bang-Johansen, enstemmig gjenvalgt som leder for tre nye år.

Et godt gjennomført landsmøte valgte nytt styre som frem til første kvartal 2013 vil bestå av:

Leder: Gerd Bang-Johansen
Nestleder: Anne-Gro Årmo
Sekretær: Lise Ainer Bjørklund

Styremedlemmer
Anita Opdahl, Region Nord
Laila Aas Dyrøy, Region Midt
Ranveig Eidnes, Region Vest
Gina Rigmor Grønlie, Region Sør
Borgny Mo Nybakk, Region Øst
Ragnhild Reppen, Privat
Unni Straumsnes, Stat

Vararepresentanter
Elin Wilhelmsen, Region Nord
Kjellrun Moe, Region Midt
Turid Hammerstad, Region Vest
Tove Kjær, Region Sør
Anne Fosshaug, Region Øst
Inger S. Strand, Privat
Wenche Moland, Stat

2009_11_05_0630-2_Landsstyret 


 

 

  

 


 
Bak fra venstre: Gina Rigmor Grønlie, Ragnhild Reppen, Borgny Mo Nybakk, Unni Straumsnes, Anita Opdahl
Foran fra venstre: Laila Aas Dyrøy, Anne-Gro Årmo, Gerd Bang-Johansen, Lise Ainer Bjørklund

 

Gerd Bang-Johansen forteller at det nye styret aktivt vil bruke strategisk plan for å utvikle foreningen i årene fremover. 
– Vi har satt opp fire hovedmål som skal være retningsgivende for vårt arbeid i tiden fremover, og disse hovedpunktene er: Evne til påvirkning, kompetanseutvikling, lønnsutvikling og arbeidsmiljø, og drift av organisasjonen. Sammen med vår visjon «Synlige og likeverdige aktører i nasjonal tannhelse» skal vi fortsette det positive arbeidet vi har gjort frem til i dag, sier Gerd.

Vellykket ThsF-kongress 2009
Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) avholdt kongress med 230 deltagere 6. november. På tross av alle advarsler om svineinfluensa ble konferansen til ThsF fylt opp med deltagere, og Gerd Bang-Johansen forteller at deltagelsen var over alle forventninger.

Dagen startet med en vitamininnsprøyting fra Karin Fevaag Larsen. Karin sprutet av energi, og med en kombinasjon av alvor og humor fikk hun forsamlingen med seg. Budskapet var at hver og en av oss er ansvarlig for egen, og kollegers trivsel. Kirsten Nerheim Alsen orienterte om Elin-T prosjektet, og Torgeir Stene holdt et godt innlegg om sitt tette samarbeid med sin tannhelsesekretær gjennom mange år.

Et interessant tema på konferansen var orienteringen om ”Mikro tannlegen”, et begrep innført av Tom Kjelland som har benyttet tannhelsesekretærer til å utføre flere av oppgavene som tradisjonelt er tannlegens domene. Tom Kjelland synliggjorde hvilke oppgaver som en mikro tannlege kan utføre, og var klar på at dette øker status, lønn og kompetanse for dem som vil lære mer. Du kan for øvrig lese mer om temaet, mikro tannlege i Tannhelsesekretæren 5/09 . Christen Horn Johansen (Foredraget finner du her) avsluttet med å orientere om juridiske sider ved egen praksis.

2009_11_06_0810_Karin Fevang Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

Inspirasjon: Karin Fevaag Larsen startet konferansen med en solid vitamininnsprøyting. 

2009_11_06_0846_deltagere i salen

 

 

 

   

 

Fullt hus: Konferansen til ThsF hadde fullt hus med 230 deltagere fra hele landet.