Av: Trygve Bergsland 

Professor ved NTNU, Arne Krokan (Link til foredraget finner du her), holdt et engasjert foredrag om hvordan internett har endret samfunnet og hvordan en digital fremtid vil se ut. Det var imidlertid overlege på Borgestadklinikken i Skien, Magnar Kleiven (Sammendrag av foredraget finner du her), som startet dagen med temaet et mer inkluderende arbeidsliv og overskriften «Å lære å leve på jobben - å lære å leve med jobben». 

Kari Ormestad, som er lege og spesialist i rettsmedisin og patologi, tok for seg et alvorlig tema, der tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling og seksuelle overgrep ble tatt opp. Deltagerne fikk blant annet informasjon om hva man skal være oppmerksom på i forhold til denne problemstillingen.

Generalsekretæren i Parat, Trond Reidar Hole, tok i sitt foredrag for seg alle de ulike ledelsestypene vi møter i arbeidslivet og gav noen innspill på hvordan deltagerne kan takle disse. Liv Jorun Solstad (Foredraget finner du her) hadde fokus på kommunikasjon, der deltagerne blant annet måtte skrive ned hva de var mest fornøyd med i forhold til seg selv og jobben de gjør – Et spørsmål mange ikke er vant til å få, og ikke umiddelbart klarer å gi et godt svar på. Forslaget fra leder av ThsF, Gerd Bang-Johansen, ved avslutningen av konferansen var at «kvinnelige tannhelsesekretærer må tenke som en mann i fremtidige lønnsforhandlinger…»

 

IMG_3921_Trond R Hole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalsekretæren i Parat, Trond Reidar Hole, tar alle virkemidler i bruk og illustrerer med hele seg hvordan ulike ledere uttrykker seg og hvordan deltagerne kan takle disse. 

IMG_3949_Liv Jorunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv Jorun Solstad fikk deltagerne til å skrive ned hva de var mest fornøyd med i forhold til seg selv og jobben de gjør – Et spørsmål mange ikke er vant til å få. 

IMG_3985_Inihada Hasic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inihada Hasic, Konferansen har vært lærerik. Alle foredragene synes jeg har vært bra, men det første foredraget med Magnar Kleven mener jeg var det beste. Det å kunne snu noe negativt til positivt skal jeg ta med meg videre. Jeg håper å kunne ta med meg mye av det jeg har fått med meg her videre i arbeidet mitt.

IMG_3989_Anita Volden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Volden, Kjempebra konferanse. Foredrag nummer en med Magnar Kleven og det med Kari Ormstad var gode og ikke minst viktige. Hele konferansen har vært lærerik. Jeg kjenner de fleste deltagerne fra tidligere og det er alltid hyggelig å treffes på nytt.

IMG_4000_Lisa Fretheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Fretheim, Jeg synes konferansen har vært spennende og med uvanlig stor bredde i tema av de forskjellige foredragsholderne. Som utstiller vil jeg også si at lokalene fungerer bra. Foredraget til Kari Ormstad gir oss noe å tenke på, og her har jeg lært noe jeg kan ta med meg videre. Noe annet jeg har lært på denne konferansen er hvor mye av sykefraværet som er unødvendig. Jeg har også truffet mange deltagere som ikke er kjent med muligheten til å leie inn vikarer og har delt ut masse brosjyrer til andre interesserte deltagere.