Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) Gerd Bang-Johansen åpnet kongressen og ønsket alle velkommen til en kongress fylt med humor og faglig oppdatering.

Lærer og foredragsholder Torleif Lundquist åpnet med Snurpere. Han pekte på hvor viktig positiv holdning og at vi ansatte bør være rause med hverandre, som grunnlag for godt arbeidsmiljø. Tankene og prinsippene er godt overførbare til hverdagen for oss alle og vil skape et bedre og rausere samfunn.

Overingeniør ved IT-avdelingen ved Det odontologisk fakultet i Oslo Gerald Torgersen oppfrisket gammel og ny kunnskap om strålefysikk og biologi, der deltagerne ble minnet om at elektromagnetisk stråling består av energipartiklene som kaller fotoner.

May-Helen Losoa Forsberg som er operasjonssykepleier ved Det odontologiske fakultet i Oslo viste til at påførte infeksjoner i helsevesenet kanskje koster så mye som mellom 500 og 1000 millioner i utgifter hvert år. Infeksjoner er heller ikke bare en stor kostnad, det påfører unødvendige lidelser, økt antibiotikabruk og resistensutvikling. Forsberg viste til at autorisert helsepersonell har et personlig ansvar for smittevern.Smittevern hos tannlegen er svært viktig. Et tannlegekomtor mà betegnes som høyrisikovirksomhet.

 

Foredragene til Torgersen og Forsberg.

 

Strålevern

 

Hygiene

 

ThsF-kongressen 2013_I


ThsF-kongressen 2013_IIThsF-kongressen 2013_III

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) Gerd Bang-Johansen åpnet kongressen før Torleif Lundquist slapp til med snurpere. Gerald Torgersen oppfrisket gammel og ny kunnskap om strålefysikk og biologi, der deltagerne ble minnet om at elektromagnetisk stråling består av energipartiklene som kaller fotoner.

May-Helen Losoa Forsberg som er operasjonssykepleier ved Det odontologiske fakultet i Oslo viste til at påførte infeksjoner i helsevesenet kanskje koster så mye som mellom 500 og 1000 millioner i utgifter hvert år. Infeksjoner er heller ikke bare en stor kostnad, det påfører unødvendige lidelser, økt antibiotikabruk og resistensutvikling. Forsberg viste til at autorisert helsepersonell har et personlig ansvar for smittevern.


Smittevern hos tannlegen er svært viktig. Et tannlegekomtor m
à betegnes som høyrisikovirksomhet 

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) Gerd Bang-Johansen åpnet kongressen før Torleif Lundquist slapp til med snurpere. Gerald Torgersen oppfrisket gammel og ny kunnskap om strålefysikk og biologi, der deltagerne ble minnet om at elektromagnetisk stråling består av energipartiklene som kaller fotoner.

May-Helen Losoa Forsberg som er operasjonssykepleier ved Det odontologiske fakultet i Oslo viste til at påførte infeksjoner i helsevesenet kanskje koster så mye som mellom 500 og 1000 millioner i utgifter hvert år. Infeksjoner er heller ikke bare en stor kostnad, det påfører unødvendige lidelser, økt antibiotikabruk og resistensutvikling. Forsberg viste til at autorisert helsepersonell har et personlig ansvar for smittevern.


Smittevern hos tannlegen er svært viktig. Et tannlegekomtor m
à betegnes som høyrisikovirksomhet 

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) Gerd Bang-Johansen åpnet kongressen før Torleif Lundquist slapp til med snurpere. Gerald Torgersen oppfrisket gammel og ny kunnskap om strålefysikk og biologi, der deltagerne ble minnet om at elektromagnetisk stråling består av energipartiklene som kaller fotoner.

May-Helen Losoa Forsberg som er operasjonssykepleier ved Det odontologiske fakultet i Oslo viste til at påførte infeksjoner i helsevesenet kanskje koster så mye som mellom 500 og 1000 millioner i utgifter hvert år. Infeksjoner er heller ikke bare en stor kostnad, det påfører unødvendige lidelser, økt antibiotikabruk og resistensutvikling. Forsberg viste til at autorisert helsepersonell har et personlig ansvar for smittevern.


Smittevern hos tannlegen er svært viktig. Et tannlegekomtor m
à betegnes som høyrisikovirksomhet