Av: Lill Fischer


Leder i ThsF Gerd Bang Johansen og nestleder Anne Gro Årmo gleder seg til å ta imot deltakerne og sier det er viktig at tannhelsesekretærene får faglig påfyll.
– Som autorisert helsepersonell plikter vi å holde oss faglig oppdatert, sier Bang Johansen og legger til at ThsF-kongressen er en viktig plass for faglig påfyll for tannhelsesekretærer.

Rivende utvikling
Nestleder Anne Gro Årmo sier den første ThsF-kongressen ble arrangert i 2009.

– Etter den tid har vi hatt kongress annethvert år. Og antallet deltakere har økt hele tiden. Vi får mange gode tilbakemeldinger, og for mange er dette den viktigste plassen for faglig påfyll, sier hun.

 
ThsF er ifølge Årmo opptatt av å synliggjøre og dokumentere den opplæringen tannhelsesekretærene får, og at alle deltakerne skal få tilsendt kursbevis med beskrivelse av det faglige innholdet etter kongressen.
– Kursbeviset synliggjør og forteller arbeidsgiver hva tannhelsesekretæren har fått opplæring i, sier hun.

Mingling er populært

Bang-Johansen sier det er tredje gang deltakerne inviteres til å mingle kvelden før kongressen.

– Vi hadde det første gang i 2013, da var det 41 påmeldte, i 2015 var det 60, og i år var det 120, sier ThsF-lederen.


Hensikten med å starte samlingen med mingling er ifølge Bang-Johansen å legge til rette for at deltakerne blir bedre kjent og danner nasjonale nettverk, slik at de kan drøfte ulike faglige problemstillinger med hverandre.

– Erfaringsutveksling og kompetansedeling blant tannhelsesekretærene er viktig, sier hun.


Høyt faglig nivå
Det er ikke hvem som helst som blir invitert til å holde foredrag på tannhelsesekretærenes kongress. De er opptatt av å få de beste, de med størst faglig tyngde innenfor sine fagfelt.

 

Helsepersonelloven (Foredraget til Knut F. Thorne finner du her)

Dette året er det helsepersonelloven, tannhelsesekretærenes rolle i endodontisk behandling (rotfylling) og odontofobi (tannbehandlingsskrekk) som er tema for konferansen.
– Tannhelsesekretæren har en viktig rolle i både endodontisk behandling og for å hjelpe pasienter med tannbehandlingsskrekk. Vi jobber sammen med tannlegen og er ofte den første pasienten møter, sier Årmo. 

Knut Fredrik Thorne er advokat og jobber i dag som seniorrådgiver i Visma Smartskill, men er kanskje mest kjent som tidligere generalsekretær i Norsk Pasientforening. En jobb han sluttet i, fordi han mente pasientene ikke fikk den hjelpen de hadde krav på.
– Tannhelsesekretær er en beskyttet tittel, og dere er autorisert helsepersonell og omfattet av lov om helsepersonell, sier Thorne.

 

Han er opptatt av at tannhelsesekretærene, som helsepersonell, skal dere yte faglig forsvarlig helsehjelp.

– Dette innebærer at arbeidet skal utføres i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, sier Thorne.

 

Han beskriver loven, hvilken praktisk betydning den har, og hvilke rettigheter og plikter tannhelsesekretærene har i sin yrkesutøvelse. 

– Hva er faglig forsvarlig, og hvilke oppgaver kan tannlegen delegere til tannhelsesekretæren, spør han.


Rotfylling (Foredraget til Øyvind Skjeldal finner du her)

Endodontisk behandling er vel ikke akkurat det pasientene gleder seg mest til når de skal til tannlegen, og da trenger de god, faglig helsehjelp. Foredragsholder og tannlege med spesialistutdanning i klinisk odontologi Øyvind Skjeldal jobber som spesialtannlege ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord Norge og underviser blant annet tannlegestudenter innen fagområdet oral medisin.

Med bilder, illustrasjoner og historier beskriver Skjeldal ulike former for endodontisk behandling, og hvordan tannhelsesekretæren kan bli en god samarbeidspartner for tannlegen under behandlingen.

 

Ikke tannlegeskrekk – men tannbehandlingsskrekk (Foredraget til Emma K Pettersen finner du her)
Emma Kristvik Pettersen er tannhelsesekretær og jobber i et tilrettelagt tannhelsetilbud for tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling i Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN).

– Det er som regel ikke tannlegen folk er redd for, men for tannbehandlingen. Derfor liker ikke vi å kalle det for tannlegeskrekk, men tannbehandlingsskrekk, angst eller odontofobi, sier Kristvik Pettersen.

 

Hun sier det er tannhelsesekretæren som tar imot pasienten.

– Det er viktig å være klar over hvordan vi møter pasienter. De må møtes med ydmykhet og respekt, og angsten må tas på alvor. Gjennomgang og forklaring av hvilken behandling pasienten skal få, virker ofte beroligende, sier Kristvik Pettersen. 

Hun oppfordret deltakerne til å filme seg selv i pasientmøtet og viste selv filmer fra sine egne pasientmøter.

– Når jeg går gjennom filmene etterpå, ser jeg både på kroppsspråket mitt, hører ordene jeg bruker, og ikke minst ser jeg hvordan pasientene reagerer. Dette er det mye lærdom i, sier Kristvik Pettersen.  


Kjemp for alt som hva du har kjært
Hanne Kristin Rohde avsluttet dagen med foredraget «Kjemp for alt hva du har kjært». Rohde er kjent fra sin tid som leder i politiet, hvor hun frem til hun sa opp i 2014 var leder i Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

 

Med skjemt og alvor beskriver Rohde sin historie, en historie hvor hun øser av sine erfaringer som mangeårig leder i politiet. Om den unge jenta som ikke våget å ta ordet i forsamlinger, og hvordan den samme dama håndterer et fulltallig pressekorps på pressekonferanse noen år etter. 

 

RED_2088_ThsF-kongresse2017_KnutFThorne

Foredragsholder Knut F. Thorne

 

RED_2123_ThsF-kongressen2017_ØyvindSkjeldal

 

Foredragsholder Øyvind Skjeldal

 

Under: Bilder av fornøyde og engasjerte deltager.

 

RED_2078_ThsF-kongressen 2017 deltagereI

RED_2084_ThsF-kongressen 2017_deltagereII

 

RED_2111_ThsF-kongressen2017_deltagereV

 

RED_2117_ThsF-kongressen2017_deltagereVI

 

RED_2108_ThsF-kongressen2017_deltagereIV

 

RED_2081_ThsF-kongressen 2017_Ellinor og Anne

 

RED_2098_ThsF-kongressen2017_deltagereIII