Realkompetansevurderingen.

Voksne, fra det året de fyller 25, og som har en voksenrett til videregående opplæring, har en lovfestet rett til å bli realkompetansevurdert. Voksne som ikke har rett til videregående opplæring fordi de har brukt opp retten, kan også bli realkompetansevurdert.  Realkompetansevurderingen skal avklare hvilke fag på Vg1, Vg2 og Vg3 søkeren har behov for mer opplæring i for å oppfylle kravene til vitnemål. Realkompetanse defineres som "den formelle kompetanse du som voksen har". Når denne kompetansen skal vurderes, blir den vurdert opp mot fag i grunnskolen eller videregående opplæring og tar utgangspunkt i fagets læreplan.

Tannhelsesekretærutdanningen er en 3 årig utdanning på videregående skole. Gjennom alle tre årene har elevene følgende programfag: kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. På Vg1, Helse- og oppvekstfag, er fagene generelle og gjelder for alle helseutdanningene i Vgs. På Vg2, Helseservicefag, er fagene rettet mot elever som velger tannhelsesekretærlinjen, apotektekniker eller helsesekretærutdanning på Vg3. På Vg3 er fagene direkte rettet mot tannhelsesekretæryrket.

Alle må ha bestått Vg1 helse- og oppvekst, Vg2 helseservice i alle fag og Vg3 tannhelsesekretær for å få autorisasjon. Det er fagene på Vg1 og Vg2 som realkompetansevurderes opp mot læreplanen i de aktuelle fagene.  


Voksenopplæring

Noen videregående skoler tilbyr voksenopplæring, mens alle kan hjelpe deg med realkompetansevurdering.
For å bli realkompetansevurdert kan du kontakte en av skolene på linken / listen nedenfor, eller kontakte opplæringskontoret for VGO i ditt fylke.
Videregående skoler som tilbyr Tannhelsesekretær (Vg3)

 

Skoler/sentre som tilbyr voksenopplæring

Sandvika videregående skole
Oslo voksenopplæring Sinsen
Gerhard Schøning voksenopplæringssenter
Trysil videregående skoleRealkompetanse

Realkompetansevurderingen innebærer følgende:

Vg1 og Vg2.
Faglærerne har en utspørring av kandidaten i kompetansemålene i læreplanene for Vg1 og Vg2. De aller fleste kandidatene går gjennom en utspørring i hvert enkelt kompetansemål i programfagene. Ut i fra denne utspørringen får læreren svar på om kunnskapsnivået er høyt nok slik at han kan godkjenne svarene eller om kandidaten må gå opp til eksamen i ett eller flere programfag. Noen får fritak fordi de har en annen helseutdanning med tilsvarende mål som i læreplanene til Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helseservicefag.
Vg3
For Vg3 MÅ alle kandidatene ta skriftlig eksamen i de tre programfagene og tverrfaglig praktisk eksamen.