Autorisasjon for tannhelsesekretærer


Bruk av beskyttet tittel.
Bare den som har autorisasjon har rett til å benytte yrkesbetegnelsen,Tannhelsesekretær

Autorisasjon skal sikre at tannhelsesekretærer har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket de er utdannet til. Hovedformålet med autorisasjon er å ivareta pasientens sikkerhet, sikre kvaliteten i helsevesenet og at befolkningen har tillit til helsevesenet.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert. Det inneholder blant annet et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller er kompetent til. Taushetsplikten er forankret direkte i lov og gjelder direkte for den som er autorisert, og den som gir helsehjelp på selvstendig grunnlag må dokumentere dette i pasientjournalen.

Hvordan søke om autorisasjon?
Se informasjon på Helsedirektoratets hjemmeside

Assistent i tannhelsesekretærstilling og ønsker autorisasjon?

Har du ikke tannhelsesekretærutdanning og ønsker autorisasjon må du:

Realkompetansevurderes i programfagene på vg1 og vg2. I tillegg må det avlegges eksamen i alle fagene på vg3 Tannhelsesekretær. Les mer om kompetansevurdering under fanen " Voksenopplæring og realkompetansevurdering"