Kompetanseheving for ThsF omhandler grunnutdanning, etter- og videreutdanning, korte og lengre kurs.

ThsFhar derfor som målsetting, å være med i råd og utvalg som diskuterer framtidig utforming av utdanning for tannhelsesekretærer og vi skal være med å videreutvikle fagplaner for grunnutdanning og etter- og videreutdanning.
ThsF skal være høringsinstans i alle saker som gjelder utdanning og kompetanseheving av tannhelsesekretærer.

ThsF er av den formening at grunnutdanning for tannhelsesekretærer ble lagt på feil nivå når den gjennom Reform 94 ble flyttet fra universitetene til videregående skole. ThsF mener at tannhelsesekretærutdanningen bør flyttes tilbake til høyskole/universitetsnivå og at myndighetene bør tenke helhetlig når det gjelder utdanning av tannhelsepersonell slik de fra 2016 på Århus Universitet i Danmark, begynte å utdanne tannhelseteamet. ThsF vil fremover være pådriver ovenfor myndighetene og fakultetene vedr hvilket nivå grunnutdanningen skal ligge på.

Det er et prioritert langsiktig mål at alle assistenter skal bli autoriserte og ThsF må derfor jobbe mot gode muligheter til voksenopplæring. Dette vil styrke vår yrkesanseelse, yrkesidentitet, yrkesstolthet og pasientsikkerheten.

Faglig kompetanseheving vil være tema på ThsF-kongressen og ThsF skal være en aktiv pådriver og arrangør for kompetansehevende kurs for yrkesgruppen. Arbeidslivet er i stadig omstilling, og kravene til kompetanse er i kontinuerlig utvikling. Riktig kompetanse gir jobbtrygghet. For at livslang læring skal bli en realitet, må det legges til rette for at tannhelsesekretærene kan delta i opplæring på alle nivåer.

ThsF tok i 2013 initiativ til å søke Norplus Horisontal ( EU ) om penger til å gjennomføre et prosjekt med Danmark og Sverige. Vi ønsket å se på mulighetene for en felles utdanning for tannhelsesekretærene i Norden. Resultatet er beskrevet i Pixi-boken "Kort beskrivelse av kompetanser i fremtidens utdanning for tannhelsesekretærer i 2025". I forbindelse med Fagfornyelsen har ThsF jobbet aktivt for å få implementert disse kompetansemålene i de nye læreplanene for tannhelsesekretærutdanningen.

Pixi-bok 
Les mer om felles utdanning i Århus her.