Tannhelse har fått en økning i tilskudd på 2,5 prosent i Statsbudsjettet 2023. Årmo sier hun savner mer inkludering av tannhelsesekretærer i regjeringens satsning på kompetanseløft i tannhelsetjenesten.  

Nå skal ThsF også jobbe videre med å nå gjennom til det nyoppnevnte tannhelseutvalget nedsatt av regjeringen, for å sikre en bedre tjeneste.   
– Det er ingen tvil om at ThsF er svært skuffet over å ikke ha kommet med som medlem i Tannhelseutvalget. ThsFs sentralstyre og hovedtillitsvalgte er oppbrakte og mange medlemmer har uttrykt forbauselse og sinne over at vi ikke kom med, sier Årmo. Samtidig har hun ikke gitt opp kampen!