Streik er en lovlig aksjonsform for arbeidstakerorganisasjoner når arbeidsgiver, ikke på noen måte, ønsker å forhandle frem et akseptabelt resultat.

Denne streiker dreier seg ikke om bedre lønn og bedre arbeidsforhold, men tvert om hvor mye dårligere vilkår skal aksepteres.
I tillegg kjemper de for sine egne arbeidsplasser som de ble oppsagt fra under pandemien og som nå skal besettes med nye piloter fra datterselskaper.
Den nordiske arbeidslivsmodellen er under press og kampen om et fortsatt ryddig og trygt arbeidsliv er tydelig i denne konflikten.

ThsF støtter derfor SAS-pilotene – deres kamp er vår alles kamp om et forutsigbart og trygt arbeidsliv.