Landsmøtet er ThsFs høyeste organ , og skal i tillegg til å behandle historien, vedta strategisk plan og budsjett for kommende tre årene.

Synlige og likeverdige aktører
Tannhelsesekretærenes Forbund ble etablert i januar 2007, og var den første yrkesorganisasjonen i Parat. Visjonen, som ble vedtatt ved stiftelsen var klar – «synlige og likeverdige aktører i norsk tannhelse».  
Leder i ThsF, Anne-Gro Årmo, mener at tiden er moden for å vedta en ny visjon.
– Vi har oppnådd mye, vi har blitt synlige og likeverdige, sier ThsFs leder Anne-Gro Årmo. 

Nå inviterer sentralstyret landsmøtet til å vedta en ny visjon: Tydelig, målrettet og til stede.
– Men selv om visjonen blir endret, tar vi med oss synlige og likeverdige aktører i tannhelse med oss videre i de foreslåtte planene for neste tre-års periode, sier Årmo.

Håper på gode diskusjoner
Anne-Gro Årmo håper på mange gode diskusjoner på landsmøtet, spesielt på strategisk plan.
– Den strategiske planen er et viktig dokument. Den beskriver hva vi skal jobbe med fremover, sier Årmo.

Endring av styre
Sentralstyret foreslår også å slanke sentralstyret og redusere de fra ti til åtte medlemmer.
– Det står litt mer i stil til størrelsen av organisasjonen. Dagens styre er like stort som Parats styre, og Parat har over 40 000 medlemmer, sier ThsF-lederen.
Styret foreslår også endringer i bestemmelsene om hvordan styret skal sammensettes. Dagens regler er etter deres mening for rigide, og gjør valgkomiteens arbeid vanskelig. Det har de også fått signaler om fra valgkomiteen.
– Vi foreslår å erstatte dagens regler for styresammensetning i vedtektene. Nå ønsker vi at det skal tas mer hensyn til engasjement og kompetanse, slik at det blir plass til de som virkelig brenner for ThsF, uavhengig av hvilken sektor og hvor i landet de kommer fra, sier Årmo.

Årmo understreker at styret i ThsF også dersom vedtektsendringene blir vedtatt skal speile organisasjonen.
– Landsmøtet inviteres til å vedta retningslinjer for valgkomiteen. I disse står det blant annet:
« Valgkomiteens innstilling skal ta hensyn til geografisk, regions- og sektorvis fordeling».
Det vil gi ThsF mulighet til å unytte engasjementet i yrkesgruppen vår, samtidig som det sikrer en representativitet, sier ThsF-lederen.