Anne-Gro Årmo, leder i ThsF sier det er viktig for forbundet å være til stede på Norges største tannhelse-messe.
– Dette er stedet hvor vi møter både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi har fått mange nye medlemmer, både
elevmedlemmer og tannhelsesekretærer som er i jobb, og som finner ut at de må være i den fagforeningen som ivaretar dem også faglig sett, .sier hun til Parat24.

Nordental arrangeres hver høst på Nova Spektrum i Lillestrøm, og det er Tannlegeforeningen som står bak arrangementet.