Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat, Anne-Gro Årmo, sier hun er glad for at smittevern for tannhelsesekretærer settes på dagsordenen.
– ThsF er svært opptatt av at vår yrkesgruppe blir ivaretatt og at smittevern har høyeste prioritet. Vi har derfor sendt innspill til Folkehelseinstituttet, som jobber med utkastet, og følger spent med i det videre arbeidet. Vi vil oppfordre alle våre medlemmer til å holde seg oppdatert på de retningslinjene som til enhver tid er gjeldende, sier hun.

Les mer: Smitte med SARS-CoV-2 klinisk odontologi – råd til tannhelsetjenesten (ekstern lenke)