Det er sammenslutningen YS Kommune Oslo som forhandler på vegne av Parat og de andre forbundene i YS som har medlemmer i Oslo kommune. Ine Zickfeldt er tannhelsesekretær og representerer Parat i forhandlingene. Hun sier hun forventer at kjøpekraften blir opprettholdt, altså at lønnsveksten blir minst like høy som prisveksten.
– Vi vil også legge vekt på høyere lønn til faglærte og de med høyere utdannelse, sier hun til Parat24.

Mona Bjørnstad er forhandlingsleder i YS-K Oslo. Hun sier det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune.
– Oslo har vært episenteret for smitten, samtidig som det har vært svært strenge smitteverntiltak over lengre tid. At våre medlemmer skal komme ut av lønnsoppgjøret med svekket kjøpekraft er uakseptabelt, sier hun.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, der det først og fremst forhandles om lønn. Tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) viser at kommunal sektor hadde en mindrelønnsvekst sammenlignet med industrien i 2020. 
– Det oppleves som svært umusikalsk for våre medlemmer, som har holdt hjulene i gang det siste året. Vi holdt oss lojale til frontfagsrammen under fjorårets forhandlinger, nettopp begrunnet i situasjonen byen befant seg i. Da er det provoserende å se at andre ikke gjør det. Nå krever vi dette kompensert i årets oppgjør, sier Mona Bjørnstad.

Dette er kravene: 

• Kjøpekraften må sikres. 
• Etterslepet fra industrien i 2020 må hentes inn igjen. 
• Løft for fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om 3-årig høyskole. Kompetanse skal lønne seg.

Partene i Oslo-oppgjøret fortsetter forhandlingene fredag 30. april, og har frist på seg til kl 24.00 for å bli enige. Oppnås ikke enighet går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

Les kravdokumentet fra YS K her

  • Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse
  • Oslo kommune har mer enn 50 000 ansatte, og er en av landets største arbeidsplasser
  • YS Kommune (YS-K) Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet
  • Parats medlemmer jobber blant annet i Bymiljøetaten, NAV og på en rekke tannklinikker