Leder Parat-Tannhelsesekretærenes Forbund
Anne-Gro Årmo
Mobil: 913 34 230
anne-gro.aarmo@parat.com
www.thsf.no 

Anne-Gro Årmo

Fotograf: Vetle Daler

E-post: thsf@parat.com 
Telefon: 21 01 36 00 
Organisasjonsnummer: 971 48 0270

Besøksadresse:
Lakkegata 23, 2 etg, 0187 Oslo

Postadresse:
Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo