Rapportene beskriver ThsF/Parats systematiske arbeid gjennom 10 år, for å få myndigheter, NAV og rettsvesen til å anerkjenne at tannhelsesekretærene hadde blir alvorlig syke etter eksponering av kvikksølvdamp på tannklinikkene.

Leder i ThsF Gerd Bang-Johansen sier, – Vi har ført en kamp på flere plan. Helt grunnleggende har vi dokumentert at kvikksølv i forbindelse med oppvarming av amalgam er helseskadelig og vi har grundig dokumentert hvilke helseskader dette kan gi.


– Vi har også dokumentert at vår yrkesgruppe, tannhelsesekretærene, i særlig grad har vært eksponert for kvikksølvdamp ved at det er de som var ansvarlige for denne type arbeid, sier Gerd Bang-Johansen.

Årsaken til at vi har lykkes er et systematisk arbeid gjennom mange år. Vi har aktivt påvirket politikere, forskningsmiljøer og sentrale medier. Samtidig er vi en del av en organisasjon som besitter store ressurser i form av advokater og forhandlere som er benyttet for å vinne frem overfor motvillige politikere og et statlig byråkrati, sier Gerd Bang-Johansen.


Metoderapporten på norsk

Method report in English