WEB_1183_586_341PR4jpg

Tordis Klausen ble onsdag hedret med blomster og kake av Parat og Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF). Klausen bistås her av leder i ThsF, Gerd Bang-Johansen. I bakgrunn kan skimtes Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud og advokat Øyvind Vidhammer.

Av: Trygve Bergsland

Onsdag ble Klausen hedret med kake og blomster. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud berømmet Klausen for hennes pågangsmot og stayerevne gjennom alle disse årene.

Klausen ble onsdag intervjuet av NRK-programmet «Her og nå» som du kan høre HER.

To seire i Høyesterett
Leder i ThsF, Gerd Bang-Johansen sier kvikksølvskadde tannhelsesekretærer har vunnet to saker i Høyesterett. Den første dommen fastslo at tannhelsesekretærene var berettiget til yrkessykdom og Høyesterett instruerte Trygderetten om å endre praksis i denne type saker 
– Saker som de gjennom alle år hadde avslått i tråd med saksgangen til motvillige byråkrater i NAV-systemet, sier Bang-Johansen.

Den siste dommen gir ifølge Skjæggerud de samme tannhelsesekretærene rett til forsikringserstatning selv om de ble kvikksølvskadet før lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft i 1990. 
– Begrunnelsen fra en enstemmig dom i Høyesterett er basert på den urett yrkesgruppen er påført ved at myndigheter og fagmiljøer har nektet å erkjenne at disse kvinnene har blitt kvikksølvskadet, sier Parat-lederen. 

Advokat Øyvind Vidhammer i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har ført sakene på vegne av Parat. Han sier utfordringen knyttet til forsikringsspørsmålet har vært myndighetene og fagmiljøenes motstand mot å erkjenne at disse kvinnene har blitt kvikksølvskadet.
– Selv om lov om yrkesskade kom i 1990 var det ikke den gang mulig for kvikksølvskadde tannhelsesekretærer å vinne frem så lenge NAV og enkelte yrkesmedisinere benektet fakta. Det er først i senere tid både myndigheter og fagmiljøene har erkjent skadeomfanget og forsikringsspørsmålet skal nå endelig vurderes ut fra dette, sier Vidhammer.    

Metoderapport
Parat har utarbeidet en omfattende metoderapport som beskriver arbeidet med denne kvikksølvsaken gjennom de ti siste årene. Rapporten som her er tilgjengelig på norsk er også oversatt til engelsk og vil bli distribuert til arbeidsgrupper, organisasjoner og forskningsmiljøer i de nordiske landene i tillegg til England, USA og Brasil som jobber med tilsvarende problemstilling.

Norge er det første land i verden som så klart har fått fastslått yrkesskadersom følge av kvikksølvforgiftning gjennom avgjørelsene i Høyesterett.

Her er metoderapport på norsk
Her er metoderapport på engelsk