Av: Trygve Bergsland 

Saken til Bertha Regine Serigstad ble ført i Gulating lagmannsrett av Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby og LO-advokat Lars Olav Skårberg.

Høyesterett
Advokat Øyvind Vidhammer i firmaet Simonsen Vogt Wiig sier han er glad avgjørelsen ankes til Høyesterett.

 

– En bekreftelse fra Høyesterett, lik resultatet i lagmannsretten, vil kunne få betydning for andre lignende saker. Det vil også kunne medføre ny behandling av saker der tannhelsesekretærer tidligere har tapt i trygderetten, sier Vidhammer som fører denne type saker for Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF).


Kvikksølvskadde støtes av de sakkyndige

Sakkyndige vitner sier at «Kvikksølv er den store imitatoren», og at «det typiske for kvikksølvskade er at det ikke er typiske symptomer». Professor Bjørn Hilt fra St. Olav hospital i Trondheim, professor Bente Moen ved Universitetet i Bergen, overlege Britt Grethe Randem, overlege Wenche Sigrunn Røysted og tidligere avdelingsoverlege Sverre Langård ble ført som vitner i saken.

Lagmannsretten skriver at kvikksølv er et farlig stoff som kan medføre ulike symptomer og skader. De slår fast at arbeidet som tannhelsesekretær, i perioden hvor det ble brukt mye kvikksølv, har medført helseskader der noen er blitt skadet og retten legger til grunn bred enighet om at personer som utsettes for langvarig kvikksølveksponering kan få varige helseskader.

– Jeg håper Høyesterett kommer til samme konklusjon som det lagmannsretten kom frem til. Trygderettens rigide tilnærming til hvilke kriterier som må være oppfylt for å få godkjent en kvikksølvskade som yrkesskade mener vi er er feil.ThsF er enige med lagmannsretten som skriver at spørsmålet om yrkesskade må baseres på en totalvurdering av symptomer og om disse samlet gir et sykdomsbilde som kommer fra kvikksølvforgiftning, sier Gerd Bang-Johansen.