Av: Trygve Bergsland

Leder av Tannhelsesekretærenes Forbund, Gerd Bang-Johansen, er redd for at den forvirring enkelte journalister klarer å skape kan være uheldig.

– Helseskader som følge av amalgam i tannfyllinger er ikke en sak ThsF arbeider med, og overhodet ikke en sak som berører kvikksølvskade hos tannhelsesekretærer.


Yrkesskade 

Tannhelsesekretærene kjemper for å få godkjent helseplager påført i sitt daglige arbeid som yrkesskade.

– Tannhelsesekretærene har helseplager som er påført direkte i arbeidet med kvikksølv, og kvikksølvdamp, uten at de har hatt tilgjengelig noen form for beskyttelse eller avsug, sier Gerd Bang-Johansen.


Arbeid med store mengder kvikksølv

Kobberamalgam kom i tablettform og inneholdt 70 prosent kvikksølv. Før bruk måtte tablettene varmes opp over åpen flamme til kvikksølvet piplet ut av tablettene. Deretter ble det helt over i en morter. Denne prosessen, som ble utført av tannhelsesekretærer, friga ekstremt store mengder kvikksølv.

–Mange tannhelsesekretærer som arbeidet med kobberamalgam sliter i ettertid med konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer og hjerneskader betegnet som toksisk encefalopati. Kobberamalgam ble benyttet frem til omtrent 1994. Amalgam ble forbudt å benytte i tannfyllinger fra 1. januar 2008, opplyser Gerd Bang-Johansen.