I desember i fjor fikk to tannhelsesekretærer Trygderettens medhold i at de var kvikksølvsskadde. Arbeidsministeren er uenig i trygderettens avgjørelser, og har nå instruert trygderetten om å behandle en sak til. Hensikten kan ikke forstås som noe annet enn å få en ny kjennelse som er i tråd med NAVs lovforståelse og som ikke vil gi de kvikksølvskadde tannhelsesekretærene erstatning.

– Dette bryter med det grunnleggende konstitusjonelle systemet om et skille mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt, sier leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud.

- Hvis det er slik at Bjurstrøm ikke vil gi kvikksølvsskadde tannhelsesekretærer yrkesskadeerstatnig bør hun ha mot til å si det rett ut. Som statsråd kunne hun anket saken. Som politiker kan hun bidra til å endre loven hvis det er det hun ønsker. I stedet bryter hun grunnleggende demokratiske prinsipper når hun blander seg inn i Trygderettens saksbehandling, sier leder i ThsF, Gerd Bang-Johansen.

ThsF i Parat organiserer om lag 1850 tannhelsesekretærer, og bistår mange tannhelsesekretærer i sine krav om yrkesskadeerstatning som følge av kvikksølvforgiftning.

-Vi har stor interesse i utfallet i den ”nye kvikksølvsaken”. Derfor har Parat og ThsF meldt seg som partshjelper i den ”nye kvikksølvsaken” som kommer opp etter Bjurstrøms instruksjon. Det er advokat Carl Gunnar Sandvold, som skal representere Anne Berit Nielsen i denne saken, opplyser Parats leder. 

Arbeidsminsterens behandling av kvikksølvsaken er en ytterligere belastning for de kvikksølvskadde tannhelsesekretærene. De har i mange år kjempet for å bli trodd. Flere av sakene har væt til behandling i Nav i mer enn fire år. Til tross fra støtte hos yrkesmedisinerne har tannhelsesekretærene fått avslag i sine saker. Mange saker ligger nå hos NAV og venter på avklaring fordi Bjurstrøm har bedt om at behandlingen av kvikksølvsakene skal vente til den nye avgjørelsen fra Trygderetten foreligger. 

- Dette er helt uakseptabelt sier Gerd Bang-Johansen.
- NAV trenerer nye retningslinjer som er i tråd med ny forskning og ny kunnskap om hvordan tannhelsesekretærene arbeidet helt ubeskyttet med kvikksølv fra 1950 til 1980 tallet. Mange av de berørte medlemmene våre er gamle og svært syke. De fortjener å bli behandlet med respekt, sier Gerd Bang-Johansen, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund.