Av: Trygve Bergsland

Utdeling av Gullruten ble direkteoverført fra Grieghallen i Bergen og det var NRK-Brennpunkt «Med NAV i sikte» som fikk prisen for beste nyhetssending eller aktualitetsprogram, dette etter å ha satt fokus på kvinner som har fått påvist skader etter arbeid med kvikksølv ikke får yrkessykdomserstatning.

– Vi er svært glade, og jeg takker alle de hundrevis av tannlegeassistentene som har delt sine mest intime historier og gitt oss legeerklæringene sine. Dette er kvinner som har imponert oss. At ønsket deres ikke er penger, men et ønske om å bli trodd gjør at det er på tide med en endelig avgjørelse fra Hanne Bjurstrøm sin side, sa Kjersti Knudssøn da hun mottok prisen.

Flere priser
Andre prismottagere denne kvelden var: «Trekant-gjengen» fra NRK, prisen for beste barne- eller ungdomsprogram, gikk til NRKs «Supernytt». Folkets pris gikk til Anne Rimmen, og hedersprisen til Karen-Marie Ellefsen. TV2s «Torsdag kveld fra Nydalen» ble beste humorprogram. 

NRK-Brennpunkt ble tidligere i mai også tildelt æresprisen for fremragende og dyptgående journalistikk ved å sette fokus på eksponeringsfarer og konsekvenser ved kvikksølveksponering hos tannlegeassistenter. 

Æresprisen består av en bronseskulptur, og et diplom. Skulpturen er laget av billedkunstneren Oddmund Raudberget. Prisen tildeles en person, gruppe eller lag som på en fremragende måte, og i henhold til Arbeidsmiljøskaddes Landsforenings statutter, har satt fokus på arbeidsmiljø og yrkesrelaterte sykdommer/skader, og som på en utrettelig måte har engasjert seg i de syke/skaddes vanskelige situasjon.