Graham har ennå ikke fått svar på sitt spørsmål. 

I desember i fjor ga Trygderetten to tannhelsesekretærer medhold i sitt krav om yrkesskadeerstaning. Etter dette har Hanne Bjurstøm uttalt at hun ønsker ytterligere en sak i Trygderetten.

Kvikksølvsaken har vært behandlet i Stortinget etter at stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) fremmet en interpellasjon. Hun har senere fulgt dette opp med et spørsmål til statsråden.