Tekst: Lill J. Fischer, Parat

Laila Davøy sto bak interpellasjonen i Stortinget 10. februar. Debatten og statsrådens svar den gang ga håp om at Nav nå ville få nye retningslinjer for behandling av slike saker, sier Gerd Bang-Johansen, leder for Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) i Parat. I stortingsdebatten opplevde vi å få bred politisk støtte for vår sak, understreker Bang-Johansen. Derfor er det skuffende at statsråden ikke tar de nødvendige grepene. Dersom det er regelverket det er noe galt med, må det endres. Det er det bare politikerne som kan gjøre, understreker lederen for tannhelsesekretærene.

Jeg synes Parats leders debattinnlegg i Dagsavisen i går er svært beskrivende for situasjonen. Bjurstrøms behandling av denne saken er vinglete, inkonsekvent og lite tillitvekkende. Jeg vil legge til at hun er lite handlekraftig, sier Bang-Johansen. Hennes svar på det skriftlige spørsmålet fra Laila Dåvøy viser Bjurstrøm som jurist. Sikkert en dyktig jurist også, men det er politikerne som kan endre regelverket. Og det er arbeidsministeren, politikeren vi trenger i denne saken, understreker Gerd Bang-Johansen.

Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren