Den 10. februar ble kvikksølvssaken og Navs behandling av kvikksølvssakene behandlet i Stortinget. Det var KrFs Laila Dåvøy som hadde fremmet en interpellasjon til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Politikere fra alle partier var svært kritiske til Navs behandling av sakene.

Videoopptak av debatten i Stortinget (et par minutter ut i sendingen )