På tannklinikken er det tannhelsesekretæren som står for innkjøp av utstyr og forbruksmateriell. Bladet Tannhelsesekretæren er derfor en viktig annonsekanal for å treffe denne gruppen beslutningstakere. Samtidig er bladet en god kanal for å annonsere etter nytt personell fra tannhelsetjenesten. Som eneste fagblad for tannhelsesekretærer er bladet et naturlig førstevalg om du vil treffe tannhelsesekretærer med din annonsering.

2018
Tannhelsesekretæren 4 - 2018
Tannhelsesekretæren 3 - 2018
Tannhelsesekretæren 2 - 2018
Tannhelsesekretæren 1 - 2018

2017
Tannhelsesekretæren 4 - 2017
Tannhelsesekretæren 3 - 2017
Tannhelsesekretæren 2 - 2017
Tannhelsesekretæren 1 - 2017

2016
Tannhelsesekretæren 4 - 2016
Tannhelsesekretæren 3 - 2016
Tannhelsesekretæren 2 - 2016
Tannhelsesekretæren 1 - 2016

2015
Tannhelsesekretæren 4 - 2015
Tannhelsesekretæren 3 - 2015
Tannhelsesekretæren 2 - 2015
Tannhelsesekretæren 1 - 2015

2014
Tannhelsesekretæren 4 - 2014
Tannhelsesekretæren 3 - 2014
Tannhelsesekretæren 2 - 2014
Tannhelsesekretæren 1 - 2014

2013
Tannhelsesekretæren 4 - 2013
Tannhelsesekretæren 3 - 2013
Tannhelsesekretæren 2 - 2013
Tannhelsesekretæren 1 - 2013

2012
Tannhelsesekretæren 5 - 2012
Tannhelsesekretæren 4 - 2012
Tannhelsesekretæren 2/3 - 2012
Tannhelsesekretæren 1 - 2012

2011
Tannhelsesekretæren 5 - 2011
Tannhelsesekretæren 4 - 2011
Tannhelsesekretæren 3 - 2011
Tannhelsesekretæren 2 - 2011
Tannhelsesekretæren 1 - 2011

2010
Tannhelsesekretæren 5 - 2010
Tannhelsesekretæren 4 - 2010
Tannhelsesekretæren 3 - 2010
Tannhelsesekretæren 2 - 2010
Tannhelsesekretæren 1 - 2010

2009
Tannhelsesekretæren 5 - 2009
Tannhelsesekretæren 4 - 2009
Tannhelsesekretæren 3 - 2009
Tannhelsesekretæren 2 - 2009
Tannhelsesekretæren 1 - 2009

2008
Tannhelsesekretæren 5 - 2008
Tannhelsesekretæren 4 - 2008
Tannhelsesekretæren 3 - 2008
Tannhelsesekretæren 2 - 2008
Tannhelsesekretæren 1 - 2008

2007
Tannhelsesekretæren 4 - 2007
Tannhelsesekretæren 3 - 2007
Tannhelsesekretæren 2 - 2007
Tannhelsesekretæren 1 - 2007