Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget jobber etter fullmakt gitt av sentralstyret.   

Fylkesstyre/utvalg av tillitsvalgte (UTV) /regionstyre
Det kan opprettes fylkesstyre/regionsstyre/utvalg av tillitsvalgte (UTV). Disse rapporterer til sentralstyret ved behov.   

Utvalg 
Sentralstyret kan opprette utvalg som rådgivende utvalg for sentralstyret. 

Valgkomiteen  
Valgkomiteens innstilling skal sendes sentralstyret 6 uker før landsmøtet.