Utmelding kan også gjøres ved å sende en mail til medlem@parat.com  hvor du oppgir  navn, medlemsnr eller fødseldato og et par ord om hvorfor du melder deg ut.
Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen fant sted, uansett dato. Dette følger av § 6 i Parats vedtekter. Dersom du melder deg ut i mai, vil altså medlemskapet vare ut juni.

Vær klar over at du ikke trenger å melde deg ut dersom du f.eks. er arbeidsledig, langtidssykemeldt eller har permisjon. Da kan du endre medlemskapet ditt til passivt medlemskap i en overgangsperiode. Vær oppmerksom på at du vil miste medlemsfordelene dine, f. eks. rabatt på forsikringer, dersom du melder deg ut. Derfor er passivt medlemskap veldig gunstig for deg.

Er det noe du lurer på så ta kontakt med medlemsservice på telefon 21 01 36 00 eller medlem@parat.com for mer informasjon.