Alle medlemmer har samme rettigheter til forsikringsordninger, juridisk bistand etc.

Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Det betyr at du hvert år kan trekke fra opp til 7700 kroner på din selvangivelse. Oppgir du hele personnummeret ditt til medlemsregisteret, vil dette automatisk komme fram i selvangivelsen din. 

Spørsmål om kontingent kan rettes til medlemsservice telefon 482 10 100 eller på e-post:medlem@parat.com