Pensjonistpartiet skriver at dersom tannhelsetjenesten skal kunne klare å komme tilbake med optimal, og etter hvert ordinær behandling på alle klinikker, må hver ansatt og pasient møtes med de sikkerhetsanbefalinger myndighetene gir og pålegger. Og, uten tilstrekkelig smittevernutstyr, anser Pensjonistpartiet dette for å være umulig for etaten å imøtekomme.

Må være tilgjengelig
Anne-Gro Årmo er leder i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat. Hun er kjent med at det mangler smittevernsutstyr både i offentlig og privat tannhelsetjeneste.
– Nå som myndighetene har åpnet opp for mer normal drift i tannhelsetjenesten, må det være tilgjengelig nok smittevernutstyr for å sikre at barn, unge og eldre igjen får trygg tilgang på tannhelsetjenester, sier hun.

Har sendt bekymringsmelding
ThsF har sendt bekymringsmelding både til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hvor vi påpeker mangel på smittevernutstyr og at anbefalte smittevernrutiner ikke blir overholdt.
– Tilbakemeldinger fra medlemmer i ThsF, har vært at det er mye fokus på å få til normal drift og inntjening og mindre fokus på smitteverntiltak som skal sikre de ansatte og pasientene mot smitte. Dette bekymrer oss, sier Anne-Gro Årmo.