I Tannhelsesekretæren nr 1-2021 side 10-13, finner du artikkelen "Gravid og tannhelsesekretær" som omhandler temaet.

Artikkelen viser til DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og til STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt).

På hjemmesiden til IDÉ banken finnes informasjon om tilrettelegging av arbeidsplassen. 

DSA - Røntgen på tannklinikk

STAMI - Gravid i arbeidslivet