Hovedregelen er fast ansettelse. I noen tilfeller er det likevel lov å ansette midlertidig. En midlertidig ansatt har en arbeidsavtale som er tidsbestemt eller som gjelder for et bestemt arbeid av forbigående art.
 

Noen arbeidstakere kan ha fortrinnsrett til ny ansettelse. Arbeidsmiljøloven gir fortrinnsrett til ny ansettelse når arbeidstaker er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold og fortrinnsrett for deltidsansatte til å få utvidet stilling. Fortrinnsretten griper inn i arbeidsgivers valg av hvem som skal ansettes.


Arbeidsgiver kan ikke kreve at søkerne gir opplysninger om hvordan de stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål, eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner.Tilsvarende forbud gjelder opplysninger om søkerens seksuelle orientering eller etnisitet. Det eneste unntaket er dersom slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter og dermed er direkte relevante for arbeidet.

Hvis det avtales prøvetid, må dette gjøres skriftlig. Prøvetiden skal ikke være lenger enn seks måneder.

I noen tilfeller ønsker arbeidsgiver å innhente ulike helseopplysninger om søkerne. Arbeidsgiver kan bare innhente helseopplysninger som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgaver knyttet til stillingen.
I spørsmålet om hvem som skal ansettes, har arbeidsgiver stor frihet til å velge den personen som ønskes.

En utlysning av stilling er ikke bindende for virksomheten.

Når det lyses ut en stilling, skal alle ansatte få informasjon om det.

Medlemmer i ThsF har tilgang på kunnskapsdatabasen Compendia Personal. For å få tilgang må du logge inn med brukernavn og passord på Min side.