Mellomoppgjøret 2023
KS - protokoll 290423

Tariffavtaler:
Hovedtariffavtale i staten 2022 -2024
Hovedtariffavtale i KS 2022-2024
Spekter helse område 10  2022-2024
Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 2020-2022 (NTF - YS/Parat) 
Hovedtariffavtale Oslo kommune Dok 25 2022-2024

Hovedavtaler:
Hovedavtalen KS 2022-2023
Veileder til Hovedavtalen i YS kommune, Revidert februar 2023
En veileder om hvordan partene mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås.
Hovedavtalen mellom Spekter og YS, gjelder til 31.12.2025
Hovedavtalen staten 2022-2024 
Hovedavtale Oslo kommune prolongert

Protokoller/møtebøker/tariffinformasjon fra hovedoppgjør og mellomoppgjør finner du under ditt tariffområde på Parats tariffsider.


Arkiv tariff