Tariffavtaler:
Hovedtariffavtale i staten 2020-2022
Hovedtariffavtale i KS 2020-2022
Spekter helse område 10 
Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 2020-2022 (NTF - YS/Parat) 
Hovedtariffavtale Oslo kommune Dok 25 2014-2016 Prolongert - For lønnsutvikling, se under Resultater fra tariffoppgjørene

Hovedavtaler:
Hovedavtalen KS 2018-2019. Forlenget med to år
Veileder til Hovedavtalen i YS kommune, hvordan partene mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås.
Hovedavtalen mellom Spekter og YS 2018-2021
Hovedavtalen staten 2019 - 2020 Videreføres til og med 30. juni 2021

Resultater fra tariffoppgjøret 2021
Staten; Tariffinformasjon med lønnstabell pr 1.5.2021
Kommune; Riksmeklerens møtebok med sentrale tillegg og ny garantilønntabell pr 1.5.2021
Oslo kommune; Riksmeklerens møtebok med ny  lønnstabell pr 1.5.2021
Spekter; Tariffinformasjon 2021
Privat sektor; Tariffinformasjon 2021

Arkiv tariff