Resultater fra tariffoppgjøret 2021
Staten; Tariffinformasjon med lønnstabell pr 1.5.2021
Kommune; Riksmeklerens møtebok med sentrale tillegg og ny garantilønntabell pr 1.5.2021
Oslo kommune; Riksmeklerens møtebok med ny  lønnstabell pr 1.5.2021
Spekter; Tariffinformasjon 2021
Privat sektor; Tariffinformasjon 2021

Resultater fra tariffoppgjøret 2020
Tariffinformasjon - Enighet i privat sektor 7.12.2020
Protokoll Den norske tannlegeforeningen-Parat, Mønsteravtalen
Tariffinformasjon - Enighet i staten 15.10.2020
A-lønnstabell staten gjeldende fra 1.10.2020
Endringer i hovedtariffavtalen i staten - webinar
Tariffinformasjon - Enighet i Oslo kommune 15.10.2020
Protokoll hovedtariffavtalen Oslo kommune 15.10.2020
Tariffinformasjon Spekter A-dels forhandlinger 27.08.2020
Protokoll fra Spekter,innledende forhandlinger 25. og 26. august 2020
Tariffinformasjon KS (kommunal sektor) 15.9.2020
Protokoll hovedtariffoppgjøret KS 15.09.2020
Utfyllende tariffinformasjon KS Ramme, overheng og glidning - hva betyr egentlig det?

Resultater fra mellomoppgjøret 2019
Tariffinformasjon - Enighet Mønsteravtalen - endring av minstelønnssatser 26.06.2019
Protokoll - Den norske tannlegeforening og Parat, Mønsteravtale 26.06.2019
Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret i KS område 01.05.19
Sentrale lønnstillegg i KS pr 01.05.19
Ny garantilønnstabell i KS pr 01.07.19
Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret i Oslo kommune 01.05.19
Protokoll - Enighet i oppgjøret i Oslo kommune 01.05.19
Protokoll Riksmeklerens møtebok - Enighet i oppgjøret i staten 24.05.2019
Tariffinformasjon - Enighet - Ingen streik i staten 24.05.2019

Resultater fra tariffoppgjøret 2018:
Tariffinformasjon - Enighet Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 10.10.18
Protokoll - Den Norske Tannlegeforening og Parat  Mønsteravtale 10.10.18
Tariffinformasjon KS 2018
Resultat hovedtariffoppgjøret KS 2018
Tariffinformasjon Oslo kommune 2018
Enighetsprotokoll hovedoppgjøret Oslo kommune 2018
Tariffinformasjon stat 2018
Tariffinformasjon Spekter A-del 2018
Tariffinformasjon Spekter A2-helse 2018

Resultater fra tariffoppgjøret 2017
Tariffinformasjon Mønsteravtalen 2017 
Protokoll forhandlinger Mønsteravtalen 2017
Tariffinformasjon KS 2017
Tariffinformasjon Stat 2017
Tariffinformasjon i pdf i Spekter del A2, mai 2017

Resultater fra tariffoppgjøret 2016:
Tariffinformasjon Mønsteravtalen 2016
Tariffinformasjon KS 2016
Tariffinformasjon stat 2016
Tariffinformasjon - Enighet Spekter Del A1 Helse – Sosiale bestemmelser 22.04.16
Tariffinformasjon - avsluttende for handlinger A2