Tariffavtaler:
Hovedtariffavtale i staten 2018-2020
Hovedtariffavtale i KS 2018-2020
Protokoll Spekter helse A2 - område 10 (15. mai 2018)
Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 2018-2020 (Virke - YS/Parat)


Hovedavtaler:
Hovedavtalen i staten 2017-2019
Hovedavtalen KS 2018-2019. Forlenget med to år
Veileder til Hovedavtalen i YS kommune, hvordan partene mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås.
Hovedavtalen mellom Spekter og YS 2018-2021

Resultater fra mellomoppgjøret 2019
Tariffinformasjon - Enighet Mønsteravtalen - endring av minstelønnssatser 26.06.2019 
Protokoll - Den norske tannlegeforening og Parat, Mønsteravtale 26.06.2019
Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret i KS område 01.05.19
Sentrale lønnstillegg i KS pr 01.05.19
Ny garantilønnstabell i KS pr 01.07.19 
Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret i Oslo kommune 01.05.19
Protokoll - Enighet i oppgjøret i Oslo kommune 01.05.19 
Protokoll Riksmeklerens møtebok - Enighet i oppgjøret i staten 24.05.2019
Tariffinformasjon - Enighet - Ingen streik i staten 24.05.2019

Resultater fra tariffoppgjøret 2018:

Tariffinformasjon - Enighet Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 10.10.18
Protokoll - Den Norske Tannlegeforening og Parat  Mønsteravtale 10.10.18
Tariffinformasjon KS 2018 
Resultat hovedtariffoppgjøret KS 2018
Tariffinformasjon Oslo kommune 2018
Enighetsprotokoll hovedoppgjøret Oslo kommune 2018
Tariffinformasjon stat 2018
Tariffinformasjon Spekter A-del 2018
Tariffinformasjon Spekter A2-helse 2018


Resultater fra tariffoppgjøret 2017
Tariffinformasjon Mønsteravtalen 2017 
Protokoll forhandlinger Mønsteravtalen 2017
Tariffinformasjon KS 2017
Tariffinformasjon Stat 2017
Tariffinformasjon i pdf i Spekter del A2, mai 2017


Resultater fra tariffoppgjøret 2016:
Tariffinformasjon Mønsteravtalen 2016
Tariffinformasjon KS 2016
Tariffinformasjon stat 2016
Tariffinformasjon - Enighet Spekter Del A1 Helse – Sosiale bestemmelser 22.04.16
Tariffinformasjon - avsluttende for handlinger A2

 


Forhandlinger Mønsteravtalen 2018. Forhandlingsdato 9.10.
Forhandlinger Mønsteravtalen 2018. Forhandlingsdato 9.10.