Tirsdag 31. mars sendte YS og de andre arbeidstakerorganisasjonene krav til Spekter om utvidede forsikringsdekninger for sykehusansatte. Nå er likelydende krav sendt for ansatte som tilhører disse avtaleområdene: KS (kommunene), Oslo kommune, KA (kirken) og Virke/HUK.
– Dette gjelder først og fremst alle våre medlemsgrupper som driver med pasientkontakt og kan komme i kontakt med koronapasienter, sier Dag Bjørnar Jonsrud, forhandlingssjef i YS til Parat24.
 
Anne-Gro Årmo, leder i Tannhelsesekretærenes forbund i Parat, er glad for at YS tar opp problematikken.
– Mange av våre medlemmer kan være ekstra utsatt for smitte. Det er derfor viktig at man får trygghet for at man også i denne situasjonen er man fullverdig yrkesskadeforsikret mot eventuell uførhet forårsaket av sykdom som følge av koronaviruset, sier hun.

Les brevet til Spekter her

Fakta:
Arbeidstakerorganisasjonene fremmer følgende krav til tilleggsforsikring utover de ordninger som følger av forbundenes overenskomster:
• Yrkesskadeforsikringsloven skal legges til grunn for ansatte som i sitt arbeid eksponeres for covid-19. Dersom arbeidstaker utvikler sykdom som følge av covid-19 anses dette som forårsaket av arbeidet.
• Ved 100% ervervsmessig uførhet utbetales en erstatning på 65G .
• Ved delvis ervervsmessig uførhetsgrad utbetales erstatningen forholdsmessig. NAVs fastsettelse av uføregrad legges til grunn.
• Ved død utbetales 65 G til etterlatte.
• Medisinsk invaliditet dekkes etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven innenfor rammen av 65G.