Les

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å forhindre koronasmitte skal alle arbeidsgivere i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare.
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer, og skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Arbeidstilsynets temaside om Koronavirus og tiltak i arbeidslivet gir verdifull informasjon.

(Oppdatert 23.03.20 16:02)

 

Tannhelsesekretærenes Forbund
-ThsF ble stiftet i 2007, og er en
yrkesorganisasjon i Parat.  Det er i
2000 tannhelsesekretærer og assistenter 
i privat og offentlig sektor som er
medlemmer i ThsF. 
Tannhelsesekretærenes- 
Forbund - ThsF 
Telefon: +47 482 10 100
Mobil: 913 34 230
Send e-post
Besøksadresse:
Lakkegata 23, 2. etg,
0187 Oslo

Postadresse:
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?