Også leder i Tannhelsesekretærenes forbund (ThsF), Anne-Gro Årmo, er en del av Parats forhandlingsdelegasjon. 

Forhandlingsleder Sæther mener oppgjøret i kommunen ligger an til å bli et svært krevende oppgjør. 
– Det viktigste er å sikre økt kjøpekraft for medlemmene våre i kommunal sektor, sier han. 

Blant de andre kravene er:

  • Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling.
  • Styrket rett til heltid.
  • At det ved tilsetting skal avtales tid til egenutvikling/studiepermisjon.
  • Heving av tillegg for ubekvem arbeidstid. 
  • Rett kompetanse på rett sted, og reelle muligheter for kompetanseutvikling. 
  • Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere. 

Forhandlingsfristen er 30. april klokken 24:00. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.