Ruud Thorkildsen, er krystallklar før lønnsoppgjøret i kommunene (KS) som starter onsdag 21. april. Hun setter tydelige krav for oppgjøret:

* Kjøpekraften må sikres
* Etterslepet fra industrien i 2020 må hentes inn 

– Vi har ikke glemt fjorårets oppgjør. Da forholdt vi oss lojalt til frontfagsrammen på 1,7 prosent. Industrien gjorde det ikke. De tok ut 2,2 prosent. Det har mange av våre medlemmer reagert på. Reaksjonene er forståelige, rettmessige og rimelige. Det er uakseptabelt at de som setter rammen i et år med pandemi og krise, ikke selv følger resultatet, men forventer at alle andre skal gjøre det. Det etterslepet må vi rette opp i nå, sier Thorkildsen.

I år ble frontfaget enige om en ramme på 2,7 prosent etter mekling.
– Vi forholder oss til det som et utgangspunkt, men understreker det vi alltid har sagt. Resultatet i frontfaget legger noen føringer. Det er derimot ingen fasit, sier hun.

Thorkildsen mener at lønnsvekst i offentlig sektor er en forutsetning for å rekruttere og beholde kvalifiserte fagpersoner. Hvis ikke vil tilliten til frontfagsmodellen svekkes.

YS-K vil særlig prioritere fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning og de med 3-årig høyskoleutdanning ved årets oppgjør. YS-K vil også at ledere på alle nivåer skal ha en lønn som står i forhold til dem som de er satt til å lede.
– Vi skal ivareta våre medlemmer for å utvikle gode offentlige velferdstjenester med høy kvalitet. Det trenger vi nå og det trenger vi i fremtiden. Derfor er det viktig at medlemmene til YS får sin rettmessige del av verdiskapingen, sier Ruud Thorkildsen.

Partene i oppgjøret i kommunene har frist 30. april klokken 24.00 for å komme fram til et resultat.

Parat
Delta
Skolelederforbundet
STAFO
Yrkestrafikkforbundet