Leder av YS Kommune (YS-K), Lizzie Ruud Thorkildsen har tydelige krav for oppgjøret: Kjøpekraften må sikres og etterslepet fra industrien i 2020 må hentes inn. YS Kommune forhandler på vegne av Parat og de andre YS-forbundene som har medlemmer i kommuner og fylkeskommuner.

For Parat gjelder dette rundt 2500 medlemmer, blant annet tannhelsesekretærer i tannhelsetjenesten i fylkeskommunene og kommunalt ansatte i NAV, opplyser Bjørn Are Sæther.
– Pandemien har vist hvor viktig innsatsen til ansatte i kommuner og fylkeskommuner har vært. Mange av våre medlemmer har stått i første rekke og det gjør de fortsatt. Årets mellomoppgjør må brukes til å sikre at lønnen i offentlig sektor bidrar til å rekruttere og beholde kvalifiserte fagpersoner. Hvis ikke vil tilliten til frontfagsmodellen svekkes, sier han.

Anne-Gro Årmo er leder for Tannhelsesekretærenes forbund i Parat. Hun mener det er viktig å ivareta fagarbeidernes generelle lønnsutvikling og verdsette deres kompetanse.
– Vi mener at det nå er fagarbeidernes tur, og vil kjempe for gjennomslag for vårt syn, sier Årmo.

Partene i oppgjøret i kommunene har frist 30. april klokken 24.00 for å komme fram til et resultat.

Les også: YS krever at kjøpekraften sikres

Les kravet fra YS her