Fra Parat møter leder for Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, sammen med sentralstyremedlem for privat sektor, Ellinor Brattset. Tonje Krakeli Sneen stiller fra forhandlingsavdelingen i Parat. 

– Vi ønsker å oppnå de samme betingelsene vi har for tannhelsesekretærer som i dag følger mønsteravtalen, også for medlemmene våre i Colosseumklinikkene, sier Sneen. 

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer ansatt i det private er en anbefalt avtale for lønn- og arbeidsforhold, som også kan brukes som tariffavtale. Denne gjelder i dag for virksomheter tilknyttet Den norske tannlegeforening.

Forrige uke ble det enighet for tannhelsesekretærer om ny mønsteravtale, etter forhandlinger om denne mellom Parat og Tannlegeforeningen.