Tariffområdet KS omfatter ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Det er YS Kommune (YS K) som forhandler på vegne av Parat og andre forbund i YS som har medlemmer i kommunesektoren.

Anne-Gro Årmo er Parats representant i YS-Ks forhandlingsutvalg. Hun sier Parat er fornøyd med at den totale rammen for oppgjøret i kommunal sektor endte på 5,4 prosent. 
– Dette er noe høyere enn rammen i frontfaget og i staten, hvor resultatet ble på 5,2 prosent, sier Årmo.

Alle Parats medlemmer i kapittel 4 er sikret minimum 26 300 kroner i generelt tillegg, og oppgjøret har en god lavtlønnsprofil, ifølge Bjørn-Are Sæther, som er Parats sektoransvarlig for KS.

Fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning samt ansatte med 3-årig høyere utdanning på høyeste ansiennitetsnivå (16 år) i kapittel 4 fikk tillegg på mer enn 26 300 kroner.

Bjørn Are Sæther sier at han hadde ønsket noe høyere tillegg for fagarbeiderne. 
– YS-K jobbet hardt for dette i forhandlingene. Parat er likevel tilfreds med oppgjøret som helhet og at man fant en løsning i forhandlinger, sier han til Parat24.

Det er ikke avtalt lokale forhandlinger i kapittel 4 i år.
Kapittel 3 og 5 har ikke sentrale tillegg, der forhandles det lokalt hvert år.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Der pågår forhandlingene fortsatt.

Les også: Parat krever ekstra lønnsløft for offentlig ansatte