Hope er leder i Farmasiforbundet i Parat, som organiserer landets apotekteknikere. Årmo leder Tannhelsesekretærenes forbund i Parat (ThsF). Sammen med fotterapeutene og helsesekretærene i Parats søsterforbund Delta, tar de nå dette opp med kunnskapsministeren.

Utdanningene fotterapeut, helsesekretær, apotektekniker og tannhelsesekretær er treårige yrkesfaglige utdanninger i videregående skole, der praksis i arbeidslivet er en sentral del av utdanningen. I år vil elevene kunne miste tre måneders praksisundervisning på grunn av korona-krisen. I tillegg har regjeringen avlyst alle skriftlige eksamener for videregående skole. Kunnskapsdepartementet opplyser til Parat24 at de arbeider for å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og praktiske eksamener, og at dette tidligst blir klart like etter påske.

I brevet som YS har sendt til kunnskapsminister Guri Melby på vegne av de fire yrkesorganisasjonene, etterlyses konkrete løsninger på denne utfordringen. 
– I den situasjonen vi nå har, er det vanskelig for elever å få gjennomført praktisk eksamen som planlagt. Dette vil få konsekvenser for autorisasjon, som igjen vil hindre at de får påbegynt sitt yrkesliv, heter det i brevet. 
– Vi er kjent med at det vurderes å la standpunktkarakterer erstatte eksamen. Dette kan sikkert være en god løsning for noen utdanningsprogram. Vi er imidlertid bekymret for at standpunktkarakteren ikke vil gjenspeile de faktiske ferdighetene i de utdanningene der praksis er en sentral del og som kreves for å få autorisasjon, skriver YS.

Leder for ThsF Anne-Gro Årmo mener eksamen må til før avgangselevene kan søke om autorisasjon.
– Dersom en ikke får gjennomført praktisk eksamen og denne utsettes grunnet den pågående krisen, mener vi at elevene kan få standpunktkarakterer, men må opp til praktisk/teoretisk eksamen før de får fullverdig vitnemål og kan søke autorisasjon, sier hun til Parat24.  

Årmo understreker at det er viktig at dette må gjelde færrest mulig og at de fleste bør kunne få gjennomført praktisk eksamen og fullført sin utdanning. 
–  Dersom eksamen må tas i etterkant må dette skje raskt etter at krisesituasjonen er over slik at elevene ikke taper unødig tid, sier hun.

Farmasiforbundets leder Irene Hope er enig.
– Elever som fullfører utdanningen basert på standpunktkarakter, kan ikke kvalifisere til autorisasjon som apotektekniker. Utdanningen er basert på teori omgjort til praksis i en tverrfaglig eksamen. Derfor er praksis essensielt, sier hun.

Laila Nygård er lærer på apotekteknikerlinja ved Ullern videregående skole i Oslo. Hun sier at håpet er at praktisk eksamen skal kunne la seg gjennomføre.
– Hvis vi ikke får det til, må vi ha muntlige videomøter hvor det er flere lærere som vurderer elevens kompetanse. Vi har allerede startet med slike vurderinger, slik at elevene blir litt trent i metoden. Vi bør kunne gjennomføre eksamen på denne måten også hvis det blir nødvendig, sier hun.